Monthly Archives: Listopad 2016

//Listopad
30 11, 2016

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Angielskiej

W dniu 29.11.2016r uczniowie klas IV:  Nicole Mirza, Kinga Litawa oraz Robert Trojanowski wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Angielskiej zorganizowanym przez ZSO nr 11 w Sosnowcu. Robert wywalczył dla naszej szkoły wyróżnienie. Do konkursu uczniów przygotowywały nauczycielki języka angielskiego p. Kamila Żak oraz p. Wioleta Strzecha. Wielkie gratulacje! (więcej…)

30 11, 2016

Udział klas I a i III a w Międzyszkolnych Zawodach Lekkoatletycznych w Hali Widowiskowo- Sportowej w Milowicach.

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat uczestniczą w programie „KIDS ATHLETICS”. (więcej…)

29 11, 2016

Konkurs przyrodniczy dla klas czwartych

W piątek 25 listopada odbył się konkurs przyrodniczy dla klas czwartych. Udział w nim wzięło dziesięcioro uczniów z klasy 4 a i 4 b. Największą wiedzą z tego przedmiotu wykazał się Aleksander Półtorak. (więcej…)

26 11, 2016

Wieczór poezji i muzyki „Do kraju tego… historia Polski w słowie i pieśni”

W dniu 22 listopada w godzinach popołudniowych odbył się w Szkole Podstawowej nr 27 wieczór poezji i muzyki „Do kraju tego… historia Polski w słowie i pieśni”. Zaproszeni zostali dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz laureaci konkursu recytatorskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, wychowawcy i opiekunowie, rodzice i dziadkowie uczniów. (więcej…)

26 11, 2016

Uroczystość nadania szkole Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 16 listopada odbyła się w Szkole Podstawowej nr 27 uroczystość nadania szkole Certyfikatu  Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorami tego przedsięwzięcia były: p. Anna Czarnik, p. Katarzyna Cygan oraz p. Renata Smoleń.
Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Bensaid, która powitała przybyłych na uroczystość gości. Uroczystość zaszczycili swą obecnością:

Pani Halina Sobańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty
Pan Mateusz Bochenek – Asystent  Prezydenta Miasta Sosnowca
Pan  Janusz Kucharski – przedstawiciel Wydziału Zdrowia
Pan Tomasz Wojtasik – konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis
Pani Marta Pietrzak – Inspektor Wydziału Edukacji
Pani Renata Golańska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15
Pani Agnieszka Barszczewska – Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 27
przedstawiciele prasy i telewizji. (więcej…)

26 11, 2016

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska Czyta Dzieciom

Akcja „Cała  Polska  Czyta  Dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – nasza szkoła,  w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, realizując jednocześnie program Samorządu Uczniowskiego klas I-III przygotowała spotkanie dla przedszkolaków pt.: „Czytamy przedszkolakom”. (więcej…)

26 11, 2016

Udział w III Regionalnym Konkursie Recytatorsko – Plastycznym poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego

„Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”
24 listopada 2016 roku uczennica naszej szkoły Natalia Barszczewska z kl. 6b wzięła udział w III REGIONALNYM KONKURSIE RECYTATORSKO – PLASTYCZNYM POŚWIĘCONYM POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu. (więcej…)

24 11, 2016

Wystawa „Moje hobby”

23 listopada po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje hobby. Celem wystawy było zaprezentowanie zbiorów gromadzonych przez naszych uczniów oraz stworzenie możliwości pokazania się uczniów ze swojej dobrej strony i zaistnienia na forum szkoły. (więcej…)

22 11, 2016

Wycieczka klas 6 do Planetarium

A jednak się kręci…
Klasy 6a, 6b, 6c wraz z wychowawcami p. I. Siodłak, p. E.Grobelny i p. M. Dudek oraz nauczycielem przyrody p. K. Wiewiór 22 listopada były na dwulekcyjnych  zajęciach dydaktycznych w SALI PLANETARIUM w Chorzowie. (więcej…)

16 11, 2016

Zajęcia czytelnicze

16 -18 listopada uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach czytelniczych (więcej…)