Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze świadczeń ZFŚS.

Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS.

Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej.

Wniosek przyznanie wakacyjnego świadczenia socjalnego.