Rok szkolny 2020/2021

W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół realizacja Młodzieżowego Projektu Obywatelskiego na terenie miasta Sosnowca została zawieszona.

 

Udział naszej szkoły w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.

Zgłoszone projekty Uczniów.

Wybrany projekt w roku szkolnym 2017/2018

Wybrany projekt w roku szkolnym 2018/2019

Zgłoszenie i zatwierdzenie projektów w roku szkolnym 2019/2020

Promocja zgłoszonych projektów

Wybór projektu – gabinet pedagoga.