Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej.

Nasza szkoła bierze udział w programie „Aktywna szkoła”–  współpraca w zakresie edukacji ekonomicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w ramach programu Bankowcy dla Edukacji, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, partnerskimi bankami i instytucjami sektora bankowego.
Przedstawione działania są realizowane nieodpłatnie.

Już w grudniu na zajęciach rozwijających kreatywność informatyczną klasa 7 a i 7 c weźmie udział w lekcjach on –line na temat: Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

Cele edukacyjne lekcji:
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • miał świadomość zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni,
 • rozumiał, że nie warto dzielić się niektórymi informacjami w sieci i wiedział dlaczego tak jest,
 • potrafił zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci,
 • określał dlaczego bezpieczne hasło to podstawa funkcjonowania w internecie,
 • tworzył bezpieczne hasła, aby były silne i jednocześnie łatwe do zapamiętania,
 • identyfikował metody socjotechniczne (m.in. phishing),
 • wiedział jak korzystać z ustawień prywatności w social mediach,
 • potrafił bezpiecznie korzystać ze smartfona.

Główne zagadnienia poruszane w lekcji:

 • Bezpieczne hasła, które będą trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 • Które hasła są najbardziej popularne a jakich należy unikać?
 • Bezpieczna tożsamość w Internecie. Co należy zrobić, aby chronić swoją prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc?
 • Co zrobić, aby nie paść ofiarą zjawiska tzw. catfishing (czyli kradzież tożsamości)?
 • Różnice pomiędzy posiadaniem konta prywatnego a otwartego w aplikacjach takich jak Instagram. Dlaczego konto prywatne jest bezpieczniejsze?
 • Zjawisko phishingu. Na czym polega i jak się przed nim chronić?
 • Co zrobić, aby nasz smartfon był bezpieczny?
 • Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzemocy?

Profilaktyka w szkole

Nasza szkoła w tym roku szkolnym tak jak i w poprzednich latach bierze udział w „Programie dla szkół”. Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.  Celem tego programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Podziękowanie dla naszej szkoły za udział w akcji 

„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”

Apel dyscyplinujący dla klas I – IV

Dzień Bezpiecznego Internetu – sprawozdanie 

Zaświadczenie udziału w DBI