HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

 KLASY I –III godz. 16.30                     KLASY IV – VIII godz. 17.00

      KONSULTACJE godz. 16.00 – 17.00 – OBECNI  WSZYSCY NAUCZYCIELE

 

10.03.2021 r. – konsultacje   –  dotyczy   uczniów,  którzy   otrzymali  oceny niedostateczne na I półrocze, omówienie  poprawy ocen.

14.04.20.21 r. –  zebranie

12.05.2021 r. –  konsultacje –  informacje  o  ocenach   niedostatecznych

07.062021 r. – termin wystawienia ocen przewidywanych – rodzice są informowani   pisemnie i na zebraniach 09.06.2021 r.

09.06. 2021 r. –  zebranie –  informacja o ocenach przewidywanych

14.06.2021 r. – termin wystawienia ocen rocznych

 

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.02.2021 r.  – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2020/2021

01 – 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

25,26,27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty

16.06.2021 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I – VIII

25.06.20 21 r. –  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r. – ferie letnie

29.06.2021 r. zebranie  Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w  roku szkolnym 2020/2021