RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021 –  I półrocze

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 odbyło się  jedno spotkanie z Radą Rodziców

Dnia 14 września 2020 r. W trakcie zebrania dyrektor szkoły zapoznał przedstawicieli RR z:  Planem nadzoru na rok szkolny 2020/2021, sprawozdaniem dyrektora szkoły dotyczącym funkcjonowania placówki za rok szkolny 2019/2020,  przedstawił Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Podczas zebrania:

– dokonano wyboru zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

– przedstawiono rozliczenie działalności Rady Rodziców SP 27 za rok szkolny 2019/2020
za okres 09.2019 r. – 08.2020 r.

–  ustalono sposób wydatkowania środków RR,

– podjęto uchwałę dotyczącą Programu Profilaktycznego,

– zaopiniowano zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2020/2021.

 

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców prowadzi  gospodarkę finansową, wspiera finansowo wiele przedsięwzięć, które nie mogłyby być zrealizowane ze względu na brak środków. Rada Rodziców sfinansowała: pakiet dostępu do  dziennika elektronicznego w celu poprawy komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, zakupiła  4 laptopy  w celu ułatwienia pracy uczniom w trakcie pracy zdalnej, zakupiła upominki dla uczniów z okazji Dnia Chłopca.

Dnia 14.09.2021 r. dokonano wyboru członków zarządu Rady Rodziców na rok 2020/2021.

Na wniosek zgromadzonych przedstawicieli Rady Rodziców  funkcje te pełnić będą:

p. Tomasz Wiśniewski –  przewodniczący
p. Agnieszka Bilnik  –  z-ca przewodniczącego
p. Alicja Rak –  sekretarz

RADA RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27

UL. GRABOWA 2

41-209 SOSNOWIEC

NR KONTA

27 1020 2498 0000 8102 0558 0008

proszę pamiętać – zawsze trzeba podać: IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ