dyr Iwona Bensaid

Dyrektor szkoły
– mgr Iwona Bensaid

dyr wiewior

Zastępca dyrektora
– mgr Katarzyna Wiewiór

Nauczyciele uczący w  edukacji wczesnoszkolnej
klasy: I – III

 

1 mgr Joanna Chyćko
2 mgr Anna Czarnik
3 mgr Małgorzata Dudek – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne
4 mgr Lidia Ławik
5 mgr Elżbieta Malus
6 mgr Katarzyna Misiaszek – Cygan
7 mgr Ewa Nowicka
8 mgr Renata Smoleń
9 mgr Jacek Szram – religia
10 mgr Kamila Żak – j. angielski
11  p. Wioleta Strzecha – j. angielski
12  mgr Aneta Bochenek – zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego

świetlica
mgr Barbara Targowska- kierownik świetlicy
mgr Daria Niedzielska – Fuhrmann
mgr Anna Porzycka – Zjawiony
biblioteka
mgr Daria Niedzielska – Fuhrmann
pedagog szkolny
mgr Marzena Kleszcz

Nauczyciele uczący w klasach: IV – VIII

L.p Imię i nazwisko Przedmiot
1 mgr Bernadetta Zielińska j. polski
2 mgr Ewa Grobelny j. polski
3 mgr Iwona Siodłak j.polski
4 mgr Katarzyna Makowska matematyka
5 mgr Dorota Knitter matematyka
6 mgr Dorota Matura historia, etyka
7 mgr Katarzyna Wiewiór przyroda, geografia
8 mgr Kamila Żak j. angielski
9 p. Wioleta Strzecha j. angielski
10 mgr Grażyna Grabowska plastyka
11 mgr Katarzyna Przesmycka muzyka
12 mgr Iwona Bensaid informatyka
13 mgr Małgorzata Dudek informatyka,  technika
14 mgr Karina Pełka wychowanie fizyczne
15 mgr Małgorzata Podsiedlik  wychowanie fizyzne
16 mgr Lech Wasilewski wychowanie fizyczne
17 mgr Jacek Szram religia
 18  mgr Beata Szafraniec  religia
19 mgr Katarzyna Nessing fizyka
20 mgr Gabriela Bartczak Konkol chemia, matematyka
21 mgr Sylwia Bąbel edukacja dla bezpieczeństwa
22 mgr Renata Maciejowska język niemiecki
23 mgr Anna Sobota wychowanie do życia w rodzinie
24 mgr Dorota Radosz doradca zawodowy
25 mgr Aneta Bochenek język angielski
26 mgr Małgorzata Katolik-Radowac historia, Wiedza o społeczeństwie
27 mgr Marzena Kleszcz pedagog
28 mgr Joanna Puto-Furyna tyflopedagog, surdopedagog
29 mgr Iwona Mistrzyk biologia
30 mgr Anna Porzycka Zjawiony geografia
31

ROK SZKOLNY 2020/2021