Dnia 22.03.2016 r. odbył się szkolny konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”. Uczniowie klas
IV-VI przez dwie godziny lekcyjne pod opieką organizatorów mgr Darii Niedzielskiej Fuhrmann i mgr Marzeny Kleszcz pracowali nad przestrzennymi pisankami. Dzieci młodsze biorące udział w konkursie miały możliwość przygotowywania wielkanocnych rekwizytów pod opieką wychowawców. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Nagrodzeni:
klasy I-III
I miejsce – Katarzyna Furgalińska 1a
II miejsce – Emilia Frycz 1a
III miejsce – Lena Tomaszewska 1a
klasy IV-VII
I miejsce – Oliwia Górecka 6a
II miejsce – Kamil Mieszaniec 5a
III miejsce – Zuzanna Pazera 6a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Organizatorzy:
mgr Daria Niedzielska Fuhrmann 
i mgr Marzena Kleszcz

IMG_6379 IMG_6381 IMG_6386 IMG_6378

        images1       Konkurs wielkanocny „Najpiękniejsza pisanka”

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

CELE KONKURSU:

Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
Promowanie twórczości dziecięcej.
Integracja dzieci przez sztukę.
Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału do mgr Darii Niedzielskiej-Fuhrmann lub mgr Marzeny Kleszcz w terminie do 07.03.2016 r.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w sali 37 w dniu 22 marca 2016 roku dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie klas I-III mają możliwość pracy pod opieką wychowawców w terminie wcześniejszym. Prace należy złożyć do pedagoga lub bibliotekarza do 22.03.2016r.
4. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
6. Przedmiotem konkursu są:
– dla klas I-III –  dowolna technika – „Jaja wielkanocne”
– dla klas IV-VI – wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.

7. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów, które uczniowie przynoszą ze sobą w dniu konkursu.
8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne
– oryginalność i pomysłowość prac
– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
– wkład pracy
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
– estetyka wykonania
9. Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria I – klasy I – III
– kategoria II – klasy IV-VI
Oceny prac dokona komisja.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne upominki.

images  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy:
Daria Niedzielska-Fuhrmann
Marzena Kleszcz